Geschiedenis

Vanaf het moment dat men in Europa schepen kon bouwen waarmee verre reizen gemaakt konden worden trok men de wijde wereld in. Men ontdekte werelddelen waarvan men het bestaan niet wist. Men trof dieren aan waarvan men totaal onderste boven was, zo bijzonder vond men die. Op de terugreis bracht men dan ook allerlei voorwerpen, dieren en planten mee, die hier in Europa opbekend waren. Vorsten, edelen en de gegoede burgerij kochten deze zaken op en zo ontstonden hier de botanische tuinen, dierenparken en rariteitenkabinetten.  Alles wat vreemd was vond men prachtig en tegelijk ontstond bij velen een niet te stuiten verzameldrift. Soms specialiseerde men zich ergens in en in de loop van de tijd wanneer de verzamelaars stierven, kwamen de verzamelingen vaak weer terecht in musea.

Over die verzamelwoede in heden en verleden gaat deze website. Over het rariteitenkabinet,of zoals de Engelsen zeggen, “a cabinet of curiosities”, of zoals de Duitsers zeggen “wunderkammer”.

De natuur is wonderlijk mooi en alles wat vreemd is of van ver komt trekt nog steeds.

De naam rariteitenkabinet werd vroeger gebruikt voor een kast (of als het uit de hand liep) een kamer waarin men een verzameling onder bracht bestaande uit kunst, voorwerpen uit de natuur en uit de oudheid. Het waren vaak kostbare of zeldzame  voorwerpen. Dergelijke kabinetten konden dan ook alleen aangelegd worden door de rijken van die tijd, veelal vorsten en edelen.  We hebben het dan over de 16e eeuw en later. Men verzamelde voor eigen genoegen en om er mee te pronken. Misschien wel vooral om er mee te pronken. Edelen bouwden bij hun kastelen en paleizen zogenaamde nepgrotten voorzien van destijds zeer kostbare schelpen. Een voorbeeld hiervan kun je zien bij kasteel Rosendaal. Ruimte had men vaak ook genoeg en men importeerde vreemde diersoorten en stelde die ook ten toon aan de bevolking. De ene vorst deed de andere na. Zo werden er expedities ondernomen speciaal om dieren planten en oudheden te verzamelen ter meerdere eer en glorie van hem die de expeditie financierde. Er werden botanische tuinen aangelegd met planten uit verre streken en als ze hier niet konden overleven door de veel koudere natuur, werden er grote kassencomplexen aangelegd zoals bij voorbeeld bij het paleis van Laken.

Geschiedenis

In de loop van de tijd werd met de naam rariteitenkabinet uitsluitend  een verzameling naturalia aangeduid.

Door de ontdekkingsreizen, kwam men er achter dat de wereld groter was dan men voorheen besefte. Schepen werden op onderzoek uitgestuurd, men maakte kaarten van de gebieden die men bezocht en langzaam maar zeker werd de wereld in kaart gebracht. Er werden producten ontdekt die men aantrekkelijk vond zoals specerijen, koffie, thee etc. en dat bracht  de Europese landen er toe die gebieden te bezetten, waardoor de kolonies ontstonden. Er ontstond een wedijver tussen de verschillende Europese landen om zoveel mogelijk gebieden te bezetten en wanneer dat lukte vervolgens weer van elkaar af te pakken.

Wingewesten werden die kolonies wel genoemd. De bevolking werd onderworpen en de rijkdommen van die landen werden per schip vervoerd naar de bezettende macht en verder verhandeld.

Zo kwamen wij hier in aanraking met allerlei zaken en (voedings)producten die voor ons tot dan onbekend waren. Thee, koffie, de aardappel en ga zo maar door. Maar naast al die nuttige producten bracht men zaken mee, die gewoon mooi waren om te zien, oftewel, rariteiten. Onbekende diersoorten, prachtige schelpen, tropische planten etc.

Het woord “rariteit” is trouwens afkomstig uit het latijn, het stamt af van het woord rarus, wat werd gebruikt voor iets wat zeldzaam of schaars was.

Maar wat vroeger zeldzaam,  schaars en voor de gewone burger onbetaalbaar was, is thans voor iedereen bereikbaar. Iedereen is thans in staat om zijn eigen rariteitenkabinet samen te stellen en velen doen dat. Sommigen specialiseren zich, anderen niet. Maar menigeen bezit thans een verzameling waarin stukken voorkomen die (nog steeds) bijzonder zijn en het tonen waard.

Op deze website willen we hiervan iets laten zien.

Zo zijn er nog musea die er (deels) nog uitzien zoals de verzamelaar er vroeger mee begon. We willen u graag attent maken op die fantastisch sfeervolle musea. Maar daarnaast willen we ook op zoek gaan naar die gepassioneerde verzamelaars die nog steeds bezig zijn hun kasten te vullen met allerlei zaken uit de natuur. Maar ook willen we u wijzen op de schitterende winkels die zelf net kleine musea zijn, maar waar u bij wijze van spreken alles nog mag aanraken, kopen en mee naar huis mag nemen.

Kortom, geniet van het rariteitenkabinet in heden en verleden.