Naturkunde-museum Bamberg

In een onopvallend achterafstraatje aan de rand van het centrum van Bamberg, staat een al even onopvallend gebouw met een eveneens onopvallende ingang. Als je niet beter zou weten liep je er je hele leven langs zonder te weten dat dit een voormalig Jezuïtenklooster is met hierin gehuisvest een schitterend 18e eeuws natuurwetenschappelijk museum.

Aan de basis van dit museum stond de vorst en bisschop Franz Ludwig van Erthal. Hij was zijn tijd vooruit met de opvatting dat de universiteit van Bamberg niet zonder een leerstoel kon in de natuurwetenschap. Hij was tevens van mening dat de universiteit een verzameling naturalia diende aan te leggen om als hulpmiddel te dienen bij de studie. Hij stelde een gebouw hiervoor ter beschikking en gaf opdracht aan zijn eigen hofarchitect Lorenz Fink om het geheel te ontwerpen.

Deze maakte er een schitterend geheel van en tot op de dag van vandaag is dit 18e eeuwse ontwerp ongeschonden door de tijd gekomen.

De benedenverdieping van het museum is bijna geheel gewijd aan vogels waardoor het museum al gauw de naam,”der vogelsaal” kreeg. De bovenzaal herbergt een grote collectie schedels, opgezette vissen, koralen, gastropoden , kreeften spinnen, schorpioenen, zee-egels en ga zo maar door.

Tevens is er een kleine collectie nepfossielen. Deze waren vervaardigd door de wetenschapper  J.B.A.Beringer, die hiermee rijk probeerde te worden door ze aan vorsten e.d. te verkopen en hij hoopte op eeuwige roem. Hij viel echter al gauw door de mand en eeuwige schande was zijn deel. Kortom, het is een museum met een schitterende uitstraling en een rijke  en zeer gevarieerde verzameling. Daarnaast zijn er in enkele afzonderlijke zalen altijd wisseltentoonstellingen. Toen wij er waren was er een indrukwekkende verzameling plattenkalkfossielen, met name vissen, uit het Altmuhltal.

Voor je het museum induikt is een bakkie koffie wenselijk, maar er is niets te krijgen. Het is dan ook aan te bevelen eerst even het centrum in te gaan dat slechts op 2 a 3 minuten lopen ligt.

Bamberg ligt ten noorden van wat men de Frankische Schweiz noemt. Een schitterend gebied met een mooie natuur. Er zijn hier ook enkele steengroeves waar schitterende fossielen gevonden worden te weten bij Drugendorf, Grafenberg en Buttenheim. De eerste groeve mag je na werktijd in. De tweede alleen op afspraak en na betaling en de derde groeve is altijd vrij toegankelijk.