Kunst

Hier kunt u mijn portfolio bekijken.

H.van Ravenswaaij, allemaal gelezen, 50 x 40

Olie op paneel

Je ziet hier de grootste rariteit van alle levensvormen die er zijn. Geen enkele levensvorm is zo moorddadig,crimineel en vervuilend als de mens. De boeken geven weer dat hij zichzelf heel wat vindt, maar de boeken zijn beschadigd. Er blijft in de loop van de tijd niets over van de eigen wijsheid van de mens en van zichzelf. Alles vergaat. Hij acht zichzelf niets meer dan een dier dat eens vanzelf is ontstaan, maar acht zich tegelijk hoog boven de rest van alle levensvormen verheven.

H.van Ravenswaaij, rariteitenkabinet, 80 x 60

Links zie je een degenkrab,rechts de zaag van een zaagvis. Op de achtergrond een gorgoon en middenvoor een nautilus. Allemaal heel verschillende levensvormen. Ze hebben allemaal hun eigen bouwplan vastgelegd in hun dna. Ze zijn allemaal volledig aangepast aan de levensomstandigheden waarin ze verkeren. Voor al die levensvormen bestaat er ook weer op hun behoefte aangepast voedsel.  Dat wijst op een intelligente schepper.

Herman van Ravenswaaij, onze russel, 20 x 30

Olie op paneel

Fokkers van honden, konijnen, vogels etc. Ze weten het allemaal. Je kunt allerlei verschillende rasssen fokken, zoals deze Parson russel, en je kunt daar heel ver in gaan, maar het blijven honden, konijnen en vogels.

Het lukt je absoluut niet om maar door te fokken zodat er heel  andere soorten levensvormen ontstaan. Toch wil de evolutie ons laten geloven dat alle soorten uit elkaar zijn ontstaan. Het is maar waar je in geloven wil.

Herman van Ravenswaaij, vlinderen, naar de waarneming, 60 x 80

Olie op paneel

Het is fantastisch zoals een rups in een vlinder transformeert. Met al onze kennis en wijsheid kunnen wij iets dergelijks niet bedenken, zo mooi. Het is maar net met welke ogen je overal naar kijkt. Zo kan een en dezelfde term voor de een heel iets anders betekenen dan voor de ander. Neem het woord vrijheid. Een koe voelt zich vrij op het land, een vogel voelt zich vrij in de lucht en een vis voelt zich vrij in het water. Een mens voelt zich pas echt vrij wanneer zijn geest vrij is, wanneer hij kan zeggen,voelen,denken wat hij wil. Daarom zijn wij een schepping van een andere orde.

Herman van Ravenswaaij, zeepokken, naar de waarneming, 45 x 60

Olie op paneel

Zeepokken zijn kreeftachtigen die een huisje bouwen daarin verblijven en met hun poten het water bewegen zodat dit in beweging komt en het voedsel vervolgens vanzelf langs drijft en hap. Zetten zeepokken hun huisjes dicht tegen elkaar en gaan ze samen het water bewegen dan wordt de stroom sterker en komt er meer voedsel langs drijven,  waardoor ze meer te eten hebben. Ik vraag me dan af, al die verschillende levensvormen die voordeel van elkaar hebben, bedenken ze zelf om samen te gaan werken of zit die kennis in hun bouwplan.

Laat ik onszelf eens als voorbeeld nemen. Van binnen en van buiten zitten we vol met bacteriën. Zonder die bacteriën zouden wij niet eens kunnen leven. Hebben wij dat zelf bedacht om die bacteriën uit te nodigen om ons te bevolken. Natuurlijk niet, zoiets moet al van te voren bedacht zijn omdat de ene soort niet zonder de andere kan bestaan.

schilderij (Small)

Op de voorgrond van dit tafereel staat de ammoniet  Divisosphinctes uit Madagascar. Deze diersoort  behoort tot de cephalopoden en daarvan bestaat nu alleen de nautilus nog. Zeker een paar duizend verschillende soorten hebben er bestaan. Aan het eind van de krijtperiode leggen ze plotseling allemaal het loodje net als veel soorten op het land. Waarom leeft de degenkrab al minstens sinds het carboon en zie je hem alleen soms groter en dan weer kleiner maar zie je andere soorten plotseling verschijnen en verdwijnen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de trilobieten. Ze verschijnen plotseling en verdwijnen plotseling. De geschiedenis van onze natuur zit vol met raadsels. Er is meer dat we niet weten dan we wel weten. Er is nog zoveel te ontdekken. Het is dan ook niet meer dan verstandig een open mind te houden en te blijven onderzoeken.

Steenuil, H. van Ravaenswaaij, 40 x 30

Olie op paneel

Van de uil wordt gezegd dat hij wijs is en dat is zo, alhoewel, een uilskuiken is weer iemand die dom is. Hoe dan ook, de uil is wijzer dan de mens. De uil doodt alleen om te eten. Wij moorden er maar op los. Wij vervuilen en verbruiken in hoog tempo alle grondstoffen en laten een hoop ellende na aan ons nageslacht. Een uil doet dat niet. Zijn dan alle dieren wijzer dan wij? Daar lijkt het soms op.